Számos jelentős tanulmány kimutatta a Transzcendentális Meditáció kreativitásra gyakorolt hatását.

A kreativitás talán minden másnál jobban azon múlik, hogy az agyunk mennyire koherensen – mennyire összehangolt módon működik. Ezt az EEG készülékkel lehet mérni, és eddigi tudományos ismereteink alapján a Transzcendentális Meditáció gyakorlása az, ami leghatékonyabban növeli az EEG koherenciát az agyban.

Végeztek például egy vizsgálatot, ahol 362 taiwani iskolást véletlen kiválasztással 4 csoportba osztottak. Egy TM-es csoportba és 3 kontrollcsoportba. A 3 kontroll csoport tagjai közül az egyik csoportban a tanulók csak pihentek; a másikban egyfajta kontemplációs meditációt gyakoroltak; a harmadikban pedig nem kaptak semmilyen különleges utasítást. 6 és 12 hónap elteltével magasan szignifikáns javulást mértek a TM csoportban a 3 kontrollcsoporthoz képest, az intellektuális képességek mind az 5 skáláján. A különbség a kontrollcsoporthoz képest olyan nagy és konzisztens volt, hogy a p érték 1 a 12.5 milliárdhoz volt. Ez azt jelenti, hogy 1 a 12.5 milliárdhoz a valószínűsége annak, hogy ez a javulás a véletlen műve. A tudósok általában az 1 a 20-hoz aránytól is le vannak nyűgözve (p<0,05). A TM-et gyakorló tanulóknál mindemellett a stressz tünetek is szignifikáns csökkenést mutattak.

Ennél talán még lenyűgözőbb eredménnyel szolgált, amikor olyan Transzcendentális Meditációt gyakorló gyerekeket vizsgáltak, akiknek tantervük része volt TM. Ezek a gyerekek már négyszer nyertek világbajnokságot Kreatív Problémamegoldásban annak ellenére, hogy minden évben több mint 100.000 tanuló vesz részt a versenyen a világ legkreatívabb fiataljai közül.

Transzcendentális Meditáció = Koherens agyműködés + több kreativitás + siker az életben