A TM-ről készült kutatások átírják azokat az elképzeléseket, melyeket korábban az intelligencia növekedéséről gondoltak.

Tudósaink és pszichológusaink sokáig úgy hitték, hogy az IQ-t elsősorban genetikánk határozza meg, és fiatal felnőttkor után már nem növekszik tovább – inkább csökkenő tendenciát mutat. Agyunkról is azt gondolták, hogy fiatal felnőttkor után már nem fejlődik, nem változik tovább. Ezek a nézetek azonban az utóbbi évek tudományos eredményei fényében nem tarthatók fent tovább.

A Transzcendentális Meditáción végzett kutatások végképp felülírják a korábbi elképzeléseket. A kutatások arról számolnak be, hogy a TM rendkívül jó hatással van az agyunkra. Az agyműködésünk és az IQ-nk pedig szoros kapcsolatban állnak egymással. Ha az agyunk koherensen – összehangolt módon – működik, mentális képességeink nagyobb hányadát használhatjuk ki. (növekvő IQ, nagyobb kreativitás, jobb koncentrációképesség, stb.)

Míg korábban azt gondolták, hogy nincs olyan hatékony módszer, amivel elő lehetne idézni az agy teljesen összehangolt működését, a legújabb kutatások szerint, a TM éppen ilyen hatással van az agyunkra. Az eredmény pedig az – többek között –, hogy az IQ megnövekedhet még a felnőtteknél is.

Egy kutatás azt mutatta be, hogy egy egyetemi diákok kontrollcsoportjában, akik nem tanulták meg a Transzcendentális Meditációt, az IQ nem növekedett – ahogyan ezt előre feltételezték is. Abban a csoportban viszont, ahol megtanulták a TM-et, szignifikáns növekedés mutatkozott. A tanulmány p értéke kisebb volt, mint 0.0001, ami 500-szor erősebb érték, mint a legtöbb tudományos kutatásnál használt standard érték.

Számos más vizsgálat is igazolta a TM intelligenciára gyakorolt hatását. Napi kétszer 15-20 perc Transzcendentális Meditációval javíthatod intelligenciaszintedet.