Megvilágosodás = önmegvalósítás = elérni az emberi létezés legmagasabb szintjét. A Transzcendentális Meditációval ezt fejlesztjük ki szisztematikusan.

Megvilágosodás. Mindenekelőtt rántsuk le a leplet erről a sokat emlegetett, de legtöbb esetben alaposan félreértett fogalomról. Mit is jelent valójában?

Robert Keith Wallace, fiziológus; Lawrence Domash, fizikus; és Maharishi Mahesh Yogi védikus szakértő modern megvilágosodás fogalma nagyon hasonló a modern pszichológia önmegvalósítás fogalmához. Szerintük a megvilágosodás nem önámítás vagy az önmegtagadás egy hipnotikus állapota. A megvilágosodás egyszerűen az a végső fejlettségi szint, ami az ember számára elérhető. Ez egy valódi, természetes és kézzelfogható dolog, ami mindenki számára nyitott, és a TM-mel szisztematikusan kifejleszthető.

Az önmegvalósítás definíciója a modern pszichológiában elsősorban Abraham Maslow és Carl Rogers nevéhez fűződik. Ők azokat az embereket vizsgálták, akikről úgy gondolták, hogy teljes képességeiket és tehetségüket használják. Rogers szerint minden ember rendelkezik egy alapvető motivációval, ami pedig az, hogy megvalósítsa önmagát – hogy kibontakoztassa és elérje az emberi létezés legmagasabb szintjét. Ha rendszeresen gyakoroljuk a Transzcendentális Meditáció technikáját, ugyanazok a minőségek fejlődnek ki személyiségünkben, amelyek azokra az emberekre jellemzők, akik megvalósították önmagukat. Például stabil érzelmek; pozitív énkép; pozitív világkép; az arra való képesség, hogy a jelenben éljünk. Ezek alapját a TM alatt létrejött optimális agyműködés képezi.

Maslow önmegvalósítási skálájának két legmagasabb kategóriájába (esztétika, önmegvalósítás) egyébként a társadalom mindössze 1%-a tartozik. Ehhez kapcsolódó kutatási eredmény, hogy az amerikai Maharishi Egyetem tanulói körében ez az arány 38%-os – annak következtében, ahogy az egyetemen minden diák TM-ezik.

A megvilágosodás nem egy elvont fogalom, az agy rendezett működésében mérhető, és gyakorlati értéke van: Nagyobb kreativitás, nagyobb intelligencia, több energia, boldog és sikeres élet. A Transzcendentális Meditációval ezeket fejlesztjük ki szisztematikusan.